/ 3 نظر / 7 بازدید
مامان ترنم

عزيزم چه خواب عميقي هم رفته بوده كاش ما هم واسه يه لحظه مي شد بچه باشيم [فرشته]